Producten & Diensten

Website

Connexx Communications bouwt haar websites vanuit het oogpunt dat deze uiteindelijk in positieve zin bij moeten dragen in uw onderneming. Een website ten behoeve van promotie zal de relatie met uw bestaande klanten moeten verbeteren en uiteindelijk nieuwe klanten moeten opleveren. Een website die bedrijfsprocessen zoals het verwerken van orders dient te vereenvoudigen, moet deze ook daadwerkelijk vereenvoudigen; uw personeel moet van ingewikkelde bedrijfsprocessen ontlast worden en klanten moeten erdoor beter bediend worden.

Bovenstaande uitspraken lijken voor zich te spreken. Echter bij veel bedrijven wordt niet het volle potentieel van internet benut, of wordt hier juist volledig aan voorbij gegaan. Waar voor sommige bedrijven complexe internetsites juist goed zijn, zijn voor andere bedrijven juist eenvoudige websites weer beter. Dit alles is sterk afhankelijk van het bedrijf en het product, de concurrentie, de marktsituatie en de vraag van de klanten. Om ervoor te zorgen dat uw internetsite doel zal treffen en een positieve Return Of Investment (ROI) heeft, besteden wij veel aandacht aan het voortraject bij het opzetten van een website, alvorens tot daadwerkelijke bouw over te gaan.

Connexx Communications kan de ontwikkeling van internet in uw bedrijf van A tot Z ondersteunen. Door samenwerking met een aantal internetaanbieders, zijn wij in staat de hosting, inbelaccounts, e-mail etc. geheel voor u te regelen. Tevens beschikken wij over een groot aantal technieken om de daadwerkelijke internetsite uiteindelijk te realiseren. Ook kunnen wij voor u ondersteunde applicaties ontwikkelen zoals programma's waarmee u zelf uw internet site kan onderhouden. Wederom staat hierbij voorop dat deze bruikbaar en effectief dienen te zijn. Wij leveren projecten daarom ook altijd persoonlijk op, waarbij wij benodigde software voor u kunnen installeren en wij instructies kunnen geven hoe de internetsite en/of applicaties gebruikt kunnen worden.

Internet werkwijze
Om van gedachten te wisselen en eens uitgebreid te brainstormen over een adequate oplossing voor uw stap naar internet nodigen wij u graag uit voor een geheel vrijblijvend gesprek. Uw wensen staan hierin voorop!

De opgedane ideeën zullen wij vervolgens vertalen in een concept voor uw site, het 'logisch ontwerp', ondersteund door schetsen en de inhoud van de website.

Vervolgens komt het 'functioneel ontwerp' tot stand. Doelstelling hiervan is het verschaffen van duidelijkheid over het uiteindelijke siteconcept, functionaliteit, planning, navigatiestructuur en de databasestructuur. Na goedkeuring van het functioneel ontwerp geldt deze als handleiding voor de te bouwen website.

Aandacht voor een goede vormgeving betekent aandacht voor de bezoeker: de vormgeving van uw site is in overeenstemming met de uitstraling van uw organisatie en sluit naadloos aan op de eisen van de nieuwe media. Aan de hand van demo's van de verscheidene ontwikkelstadia betrekken wij u indien gewenst direct bij het ontwikkelingsproces, waardoor u continue op de hoogte wordt gehouden m.b.t. de vorderingen van uw site.

Website technieken
Techniek dient de functionaliteit, niet andersom. Voor het ' technisch ontwerp ' en de implementatie van uw website maakt Connexx Communications gebruik van diverse internettechnieken en platformen, zoals:

Internet Information Server (IIS), Transaction Server (MTS), Appache, SQL Server, MS Access, ASP, PHP, Perl, Javascript, Vbscript, HTML, DHTML, CSS, CSS2, Flash, XML, Java, C, C++, Visual Basic, etc.

Website onderhoud
Ondersteunend aan de marketing van uw website meldt Connexx Communications de website aan bij binnen- en buitenlandse zoekmechanismen en draagt indien gewenst zorg voor de verdere webmarketing van uw site (website promotie). Hierbij kunt u onder meer ook denken aan bijvoorbeeld elektronisch adverteren en ondersteuning van direct marketing activiteiten.

Naar onze mening is onderhoud en het "up-to-date" houden van uw digitale presentatie van groots belang. Connexx Communications voorziet graag in het onderhoud hiervan. Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van onze "in house" ontwikkelde onderhoudsmodules (CMS of Content Management System) waarmee u zelf uw website kunt onderhouden en beheren.

---------------------------Websites voorbeelden


Website // Informatie aanvraag
Vraag vrijblijvend meer informatie
over website aan:
*
*

Website design
Website beheer (CMS)
Website promotie
Gegevensbeleid

Vestiging(en): Eindhoven, Alkmaar, Amsterdam, Brabant, Noord Holland, Zuid Holland

Vestiging(en): Den Haag, Noord Holland

Vestiging(en): Rotterdam, Zuid Holland

Vestiging(en): Eindhoven, Tilburg, Breda

Vestiging(en): Eindhoven, Noord Brabant

Vestiging(en): Rotterdam

Vestiging(en): Tilburg

Vestiging(en): Utrecht

Vestiging(en): Utrecht, Nieuwegein

Vestiging(en): Utrecht

Vestiging(en): Rotterdam

Vestiging(en):Utrecht, Eindhoven

Website design voorbeeld

Website design technologiebedrijf

Website design narrowcasting systemem


Webdesign website

Webdesign voorbeeld

Webdesign website voorbeeld

Vestiging(en): Hilversum

Vestiging(en): Eindhoven

Vestiging(en): Amsterdam

Website design trainingen bedrijf

Website design voorbeeld

Website design auto bedrijf

Website design voorbeeld

Website design Organisatieburo

Website design Organisatieburo

Website design Microsoft CRM bedrijf

Website design crm


Meer website ontwerpen | Website portfolio (ca. 300+)

Zoektermen:
Website design bedrijf Ontwerp Zakelijke Website beheer CMS